IBG后的盛宴

Written by Yan Xiaoxuan. Edited by Zhu Ming. 01, Sep, 2015.

一年一度的IBG已经接近尾声——虽然所有比赛都已经正式结束,但是最重要最华丽最让人兴奋的的集体夜宵才应该算为整个活动画上最完满的句号。